Kim jesteśmy

Stowarzyszenie REFUGIUM zostało założone przez osoby skupione wokół działań podejmowanych przez Szkołę Podstawową w Szczeglinie, dla dobra uczniów i środowiska, w którym żyją. Nasi członkowie już od wielu lat angażują się w życie szkoły.

Naszym głównym celem jest inicjowanie i kierowanie działań społecznych, gospodarczych na rzecz rozwoju kultury, nauki, sportu i rekreacji, prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej oraz ochrona wartości patriotycznych.

Zarząd Stowarzyszenia to:

prezes – pan Edward Grębski

wiceprezes – pani Ewa Fudala

członek Zarządu – pan Marek Dudek

STATUT

Sprawozdanie finansowe za rok 2012:            Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012:
Sprawozdanie finansowe za rok 2012
Sprawozdanie finansowe za rok 2013:          Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013:
                            
Sprawozdanie finansowe za rok 2014:          Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014:
                                   
Sprawozdanie finansowe za rok 2015:          Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015:
                                  
Sprawozdanie finansowe za rok 2016:          Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016:
                                   
Sprawozdanie finansowe za rok 2017:          Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017:
                                   
Sprawozdanie finansowe za rok 2018:          Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018:
                                    
Sprawozdanie finansowe za rok 2019:          Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019:
                                 
Sprawozdanie finansowe za rok 2020:          Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020:
                         
Sprawozdanie finansowe za rok 2021:          Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021:
                             
Sprawozdanie finansowe za rok 2022:          Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022: