Wykład „Prawda i mity o reklamie”

5 marca 2021

Nie jesteśmy odporni na oddziaływanie reklam, choćbyśmy nawet mieli takie wyobrażenie – uzmysłowił nam Pan dr Piotr Szarszewski – medioznawca, prodziekan ds. studenckich Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej i przede wszystkim – wybitny specjalista w dziedzinie reklam. Spotkanie pod tytułem „Prawda i mity o reklamie” zostało zorganizowane dla nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej w Szczeglinie z użyciem aplikacji Teams. Wykładowca omówił wiele technik stosowanych przez reklamodawców, w tym również kontrowersyjne techniki oddziaływania na naszą podświadomość. Podał też szeroki zakres korzyści płynących z funkcjonowania w naszym życiu reklam. Są bowiem reklamy zachęcające do dobrych zachowań lub przemyśleń, potrafią bawić i śmieszyć. Wszechobecne reklamy odwołują się do naszego intelektu, przyzwyczajeń, motywów podejmowania decyzji, sposobów postrzegania czy zapamiętywania oraz naszych emocji, uczuć czy marzeń. Tworzą je sztaby specjalistów stale analizujących ich wpływ na konsumenta, stosujący wiedzę z różnych dziedzin nauki. Powołują się na autorytety, czy na badania naukowe, obiecują uzyskanie wymarzonych efektów – poprawy zdrowia, urody, wizerunku, sukcesu czy pozytywnych emocji związanych z posiadaniem reklamowanego produktu. Pan dr Piotr Szarszewski wzbudził duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, uświadomił nam też, że dla osób dorosłych pomocą w obronie przed bezkrytycznym uleganiem reklamom może być znajomość stosowanych w nich metod oddziaływania, natomiast dzieci, które podawane treści przyjmują bezkrytycznie, powinniśmy przed reklamami chronić.