Śluby Lwowskie na Majówce historycznej

13 maja 2017

Śluby Lwowskie Jana Kazimierza Wazy przyczyniły się do uratowania I Rzeczpospolitej prawie w całości opanowanej przez Szwedów i Rosjan. Przyrzeczenia królewskie poderwały do walki z najeźdźcami całe społeczeństwo. Król oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej i obiecał, że poprawi sytuację chłopów i mieszczan.
Wydarzenie to zilustrował występ uczniów Szkoły w Szczeglinie na Majówce Historycznej, a historyk dr Łukasz Gładysiak profesjonalnie przedstawił jego tło historyczne.